Altánok 4

Altánok zo smrekového masívu s masívnym sedením.

Strecha je tatranský obklad hr. 24mm,lepenka a afaltový šindel.