Detské ihrisko 3

Na základe individuálnych požiadaviek je vyhotovený projekt. Následne sa pripraví technická dokumentácia, ktorú dozoruje Technická inšpekcia Slovenskej republiky. Po zhotovení diela je vykonaná kontrolná obhliadka pracovníkom Technickej inšpekcie. Keď je dielo bez závad, Technická inšpekcia potvrdí projektovú a technickú dokumentáciu a vydá certifikát typu.